Založení společnosti s ručením omezeným má jisté výhody v jednoduchém zřízení, nižších finančních nákladech oproti akciové společnosti, možnosti udělat ze sebe zaměstnance, prestiž, serióznost a jisté daňové výhody. Navíc, jak je z názvu odvoditelné, ručíte pouze do výše nesplaceného kapitálu, tedy nejste ohrožení na osobním majetku.

Na druhou stranu má jisté nevýhody jako je administrativní zátěž, zákonná povinnost zřídit si datovou schránku ke komunikaci s veřejnou správou a možné rozpory v názorech s dalšími společníky.
sešit s plánem

Výhody založení společnosti s ručením omezeným

· nízký počáteční kapitál – stačí zákonem stanovená 1 Kč
· 30 % základního kapitálu lze splatit až do 5 let od vkladu do obchodního rejstříku
· jako právnická osoba mám nárok na daňovou optimalizaci
· možnost zvolit si značku, jméno firmy, kterou následně uvádím ve známost
· možnost delegovat úkoly na jinou osobu
· firmu lze prodat, či odkázat (např. na potomka)
· možnost rychlého založení firmy profesionálem bez námahy vyřizování
· lze ji koupit již založenou (tzv. „ready-made“) za výhodnou cenu
· ručím pouze do výše základního kapitálu společnosti, nedotýká se to tedy mého osobního majetku

vysvětlování grafů

Proč založit s.r.o. – má to jistá pozitiva

Firemní image

Právnická osoba má oproti fyzické výhodu, že působí více seriozně pro dodavatele a partnery. Můžeme si založit více „eseróček“ s různým zaměřením a zaměstnat se ve vlastní firmě, a tím čerpat výhody jako zaměstnanec, také není problém.

Prodej nebo odkázání na potomka

S.r.o. lze jednoduše a výhodně prodat nebo odkázat.

Lze snížit daňovou zátěž

Neboli optimalizovat odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Závisí na nás, kolik si z celkových zisků firmy odvedeme na výplatu. Takto si můžeme sami určit výši odvodu na daních.

Nevýhody založení společnosti s ručením omezeným

· s nízkým kapitálem nepůsobí seriozně
· administrativní náročnost, nestačí pouze daňová evidence jako je tomu u OSVČ. Lze ji však outsourcovat na dodavatele, ale je to finančně nákladnější
· zákonem povinné zřízení datové schránky
· musím řešit sídlo firmy (pronájem), což je výdaj navíc, nebo si zřídit tzv. „virtuální sídlo“ (levnější varianta)
· nelze si zvolit model struktury společnosti jako u a.s.
· povinné zakládání účetní závěrky a návrhu rozdělení zisku
· pokud by jeden ze společníků vklad nesplatil, všichni členové se stanou solidárními ručiteli za závazky společnosti