Lesní mateřská školka je typem plnohodnotného alternativního vzdělávání pro děti předškolního věku, které probíhá v přírodě, převážně opravdu v lese, a to za jakéhokoliv počasí.
holčičky na zábradlí

A jak taková lesní školka vypadá?
Každá lesní školka má své zázemí, které je využíváno při zhoršeném počasí, kde mají děti uschované věci nebo kde si mohou po obědě zdřímnout. Takovým zázemím bývá většinou maringotka, jurta nebo malá chatička, případně hliněný přístřešek.

Počet dětí v LMŠ je nižší než v běžné státní školce – legislativa povoluje maximálně 8 dětí na jednoho učitele. Tím je dán prostor pro individuální přístup k dětem, lze se věnovat názorné výuce dobrých vztahů mezi dospělými a dětmi a mezi dětmi navzájem. Lze děti motivovat k přátelství a vzájemné pomoci, lze je učit vcítit se do druhého – rozvíjet empatii, naučit je dodržovat určitá pravidla, naučit je do jisté míry pečovat samy o sebe, rozvíjet smysl pro určitou zodpovědnost a také odpovědnost za své skutky.
procházka ve sněhu
Pedagogové pečlivě připravují program s ohledem na roční období a prostředí, ve kterém se právě nacházejí. Výchova v přírodě vede ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, děti jsou zde vedeny k úctě a respektu k rostlinám, živočichům a životnímu prostředí.
Studie také ukazují, že děti z lesních školek bývají méně často nemocné než jejich vrstevníci z běžných školek a mívají méně zranění, což je nejspíše dáno tím, že toto prostředí zkrátka lépe znají.
spojené ruce
Vzdělávání v LMŠ
I zde probíhá vzdělávání podle norem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, pouze prostředí výuky je odlišné. Děti tedy neběhají pouze po lesích, chodí také za kulturou, jezdí na plavání, atd.
Lesních mateřských škol je v České republice více než 140 a stále se jejich počet zvyšuje; u rodičů stoupá obliba tohoto typu předškolního vzdělávání, a to i přesto, že cena takového vzdělávání není zanedbatelná.