Akademické vzdělání se již stává součástí běžného života společnosti. Ať už studujeme bakalářské, magisterské nebo inženýrské obory, většinou do toho jdeme s tím, že nám získaný titul v budoucnu zajistí vysněné profesní úspěchy a otevře dveře mnoha příležitostem, o jakých se může lidem s maturitou jen zdát.

knihy kolem dveří

Je běžné, že vysoká škola již není vzácností. Stále však (minimálně na území České republiky) existují univerzity, které jsou historické, a tak vznešené, že studovat na nich je považováno za velikou prestiž. Naproti tomu najdeme i jiné možnosti – a sice soukromé školy. Zde si za studium s největší pravděpodobností zaplatíme, avšak titul zde získaný by měl mít stejnou váhu jako je tomu u jiných škol.

Proč se tedy tyto dva typy vysokoškolského studia rozlišují, a je mezi nimi opravdu taková propast? Nastiňme si několik rozdílů, které dělí zastánce jedné nebo druhé varianty na dva tábory:

Státní vysoké školy

· Prestižní, ceněné, titul, který zde získáme má jméno a je spousta zaměstnavatelů, na které tím uděláme dojem.

· Lepší možnosti navazujícího studia v rámci stupnice bakalář, magistr, inženýr apod.

· V ideálním případě neplacené studium (ukončíme-li jej v řádném termínu).

· Docházka bývá přísnější, co se týče účasti na přednáškách a seminářích.
trávník před hradem

Soukromé vysoké školy

· Mnohdy bývají kritizované, zejména co se týče spolehlivosti informací, které se zde naučíme a jejich váze oproti těm, které bychom získali na studiu státní školy. Jsou lidé, kteří na to kladou důraz a zajímá je, kde jsme získali své tituly.

· Často bývá komplikované daný obor plně dostudovat nebo jej dostudovat v rozsahu, jaký je potřebný k pozdějšímu výkonu dané profese.

· Studium je placené. Platby jsou sice mnohdy rozdělené na více splátek, avšak ani poté částky nejsou nijak nízké. Kromě platby za to, že zde vůbec můžeme studovat, investujeme peníze i za to, když si chceme přehodit termín závěrečné zkoušky, když některou zkoušku opakujeme nebo platíme za povinné praxe v oboru v rámci studia.

· Docházka je volnější, často je možné studium kombinovat s prací na zkrácený úvazek nebo návštěvou různých stáží a praxí.