Puberta je období, kdy se dítě mění na dospělého jedince. Je to provázáno fyzickými i psychickými jevy, které se u vašeho dítěte začnou pozvolna projevovat. Toto období se navíc prodlužuje.

Moderní technologie, postmoderní doba a životní styl, jaký vyznáváme, nutí děti rychleji dospívat, brát na sebe větší zodpovědnost, stále v mladším věku se rozhodovat, co chtějí dělat, přičemž mají milionkrát více možností, než měli jejich rodiče. Jejich dětství je také kratší, než bylo jejich rodičů, což negativně ovlivňuje psychiku dětí.

Starší generace
Dnes je pro děti období puberty mnohem tíživější a horší, než bylo po jejich rodiče. Proč? Rychlá doba, moderní technologie, větší možnosti, větší záběr, kratší dětství. Navíc se zde podepisuje také míra rozvodovosti v rodinách většinou v období puberty prvního dítěte, která pubertu dítěte ovlivní velice negativně, navíc na celý život. Pokud v pubertě dítě zradíte, vytvoříte mu sérii traumat, které se s dítětem potáhne celý život. Vězte, že vám za to nepoděkují.

Jak poznáte, že je dítě v pubertě?
– Fyzické změny, nárůst mužských nebo ženských rysů, vousy nebo menstruace
– Nervová soustava je oslabena, což má za následek emocionální nevyrovnanost
– Dítě se začne názorově vymezovat
– Hledáním jasné pravdy a naražení na fakt, že jednoznačná pravda neexistuje
– Zadržování vzteku
– Snaha převzít zodpovědnost
– Hledání sebe sama

Co děti v pubertě nesnášejí?
– Brzké vstávání
– Stálou kontrolu ze strany rodičů
– Povyšování se dospělých nad dítě
– Manipulaci
– Zesměšňování ze strany rodičů
– Organizování povinností rodiči
– Nedodržení slova, které dali buďto oni nebo rodiče
– Nucení rodičovských pravidel
– Nucení nesplněných ambicí rodiče na dítě
– Hodnocení a srovnávání dítěte se sourozencem, dětmi rodičových kamarádů nebo spolužáků
– Dvojí standardy pro sourozence