Vybrat si střední školu je obtížné, v tomto věku si není každý zcela jistý, čemu by se chtěl v budoucnu věnovat a co ho bude bavit. V první řadě je třeba se rozhodovat podle znalostí a schopností, někdo prostě na čísla hlavu nemá a studovat školu, kde jsou hlavní předměty matematika, fyzika a další, bude jistým utrpením a nezdary a neúspěchy vás tak budou provázet po celé studium. A ne každý je také studijní typ, někdo je manuálně zručný, a tak mu bude vyhovovat spíše učební obor, i tyto je možné zakončit maturitní zkouškou.

kurzy dolaru

Ti, kteří však rádi pracují s čísly, preferují logiku a přesně dané věci, pak sahají po oborech ekonomických. Po absolvování střední školy se zaměřením na ekonomiku, dnešní obchodní akademie, v minulosti ekonomické školy, nebo přímo gymnázia, ty jsou buď zaměření všeobecného nebo matematického, pak z velké části přichází v úvahu pokračování ve studiu na vysoké škole, dost často fakulty ekonomiky.

Soukromých i státních škol, které toto zaměření nabízí, je řada po celé republice. Obory zabývající se finančními věcmi, obchodem nebo managementovými záležitostmi nabízí svým studentům vše, co budou moci uplatnit v praxi.

Co se očekává od budoucích studujících?

Předpokladem je úspěšné ukončení středoškolského studia, ideální je ekonomického zaměření, je pak na co navazovat. U studentů se pak předpokládá, že uvažují logicky a systematicky, nečiní jim problémy matematika a práce s počítačem je samozřejmostí.
nakreslený plán

Ani studium jazyků nelze opomenout, bez znalosti angličtiny se jen stěží obejdete, některé používané termíny existují pouze v tomto jazyce. Ovšem ani znalost jiného cizího jazyka není na závadu, protože v rámci studia školy nabízí zahraniční stáže nebo výměnné pobyty.

To, co ke každému učení patří, je praxe, ona teorie je sice důležitá, ale ve skutečnosti je tomu přeci jen trochu jinak. Ale takový už život je.