Hledáte práci a narazíte na inzerát s titulkem Hledáme copywritery. Po rozkliknutí nabídky v kolonce požadavky se často objevuje to samé, např.:
– výborná znalost gramatiky a stylistiky českého jazyka
– spolehlivost a samostatnost
– kreativita
pracovní prostor.jpg
Tyto tři body firmy různě variují a dobrý copywriter by určitě tohle všechno měl mít. K tomu, aby v tomto oboru uspěl, to však nestačí.
Krátce řečeno, copywriter je člověk, jehož náplň práce představuje tvorbu textů tak, aby splnily určitý požadavek klienta a chytře cílily. Jedná se např. o PR články, tvorbu reklamních či webových obsahů.
Copywriting je jednou z klíčových činností obsahového marketingu spadajícího do tzv. inbount marketingu, který se soustředí právě především na obsah, správu sociálních sítí nebo optimalizaci webu pro vyhledávače. V posledním případě se může mluvit o tzv. SEO copywritingu, kdy pomocí správného a úderného obsahu a výběrem vhodných klíčových slov dokážete podpořit přirozené vyhledávání webu bez placené reklamy. O tom, co znamená SEO a k čemu slouží, více na .
dvě hlavy.jpg
Znalost češtiny je tedy pro tuto práci nezbytná. Nestačí jen psát čárky tam, kam patří, a nedělat hrubky, ale také vyhnout se otřepaným frázím. Důležité je dobře znát obsahovou strategii daného klienta a jeho cílovou skupinu. Více než žádoucí je neuchylovat se k zažitým předsudkům a stereotypům, naopak jde o nalezení nových pohledů a cest v daném tématu. S tím souvisí zmíněná kreativita. A spolehlivost a samostatnost jsou samozřejmostí.
Některé firmy mají požadavek na rychlost. Počet úhozů však dobrý text nevytvoří. Je potřeba se seznámit se strategií a potřebami klienta a vše si v klidu rozmyslet. V této oblasti rozhodně neexistuje přímá úměrnost mezi kvantitou a kvalitou. Mnohdy tomu bývá přesně naopak.