Předem je třeba upozornit, že ať už jste o tom slyšeli nebo četli, že ve Švédsku byla celoplošně zavedena 6-hodinová pracovní doba, není tomu tak, jen některé firmy tuto metodu zkoušejí zavést, zda se zvýší efektivita práce jejich zaměstnanců.

Ve Švédsku to zatím pouze zkoušejí, i u nich je oficiálně pracovní doba stále 40 hodin týdně, ale některé firmy, co už zavedli 6-hodinovou pracovní dobu, potvrzují, že jejich zaměstnanci jsou šťastnější a produktivnější a méně bývají nemocní, přitom jejich plat zůstává stále STEJNÝ.

Je to však něco za něco– po dobu 6-hodinové pracovní doby nesmějí užívat sociální sítě apod., zkrátka opravdu veškerý čas musí věnovat své práci, odměnou jim za to je dřívější možný odchod domů. Výhodné je to především pro matky s malými dětmi, nebo osoby, pečující o seniory.
Je tohle možné zavést i v Čechách?

S největší pravděpodobností ne, Češi jsou národem tzv. šetřílků, spousta firem naopak vyžaduje od svých zaměstnanců i delší pracovní dobu, než 8 hodin, představa, že by jejich zaměstnanci měli pracovat jen hodin 6, a to za stejné peníze, je pro ně absolutně nemyslitelná, vždyť vezměte jen v úvahu kolik Čechů má spoustu přesčasových hodin, ale firma, místo, aby je proplatila, raději nabídne zaměstnanci volno.

Dalším důvodem proč to v Čechách s největší pravděpodobností nepůjdea nikdy zavedeno nebude, je to, že i kdyby Vám a Vašim kolegům zaměstnavatel umožnil kratší pracovní dobu, bude muset tím pádem přibrat zaměstnance ještě další, aby se všechna práce „stihla udělat“, a tím pádem státu na odvodech (daně, zdravotní a sociální pojištění), odvede mnohem větší částku, než když to ponechá jako dosud.

A jak je všeobecně známo, my Češi jsme věčně s něčím „nespokojený národ“, takže naše generace si už například nevybavuje pracovní soboty (povinné), ano namítnete, že některé zvláště velké firmy je mají dosud, ale není to pravidlem všech, zpravidla se pracuje od pondělí do pátku, a kdyby zaměstnavatelé ještě zkrátili pracovní dobu na 6 hodin, co když v jiné zemi zavedou nebo začnou pomalu realizovat opět nějakou novinku, Češi se toho okamžitě také chytí,tudíž co by vlastně chtěli příště?