Stínová ekonomika zabírá na trhu až děsivě velké místo. Pokud se v ekonomice zrovna nevyznáte a bojíte se, že byste se na něčem takovém mohli podílet, raději si pročtěte všechny činnosti, kterými se můžeme podílet na stínové ekonomice. Příčinami šedé ekonomiky může být nedokonalá legislativa, mohou to být různé byrokratické překážky, složité daňové systémy, hotovostní platby bez dokladů migrace obyvatel, regulace v podobě různých norem, nebo zákonů ( například o minimální mzdě) a podobně.
muži ve spěchu
1. Šedá ekonomika
Stínová ekonomika se dělí na černou a šedou. Šedá ekonomika ještě neporušuje žádné zákony, ale pohybuje se na jejich hranicích. Těžko se pak rozlišuje, je-li ještě legální. Porušuje ale zcela jistě morální a etické normy a mezi tuto ekonomiku se řadí činnosti, které jsou na běžném denním pořádku, jako například výpomoc mezi sousedy, kde dotyčnému dáme za jeho práci nějaké peníze, které nikoho nenapadne zdanit. Dalším příkladem je třeba ještě doučování. Tyto činnosti konané většinou mezi přáteli poté přispívají do zkreslení hospodářských výsledků. Kvůli těmto drobným a větším nehlášeným příjmům poté platíme velké daně, kterým se snažíme vyhnout, a tak se vše točí v kruhu. Do práce na černo, nebo spíše lépe „na šedo“, se zapojuje jedna třetina obyvatelstva. A dokonce dvě třetiny celkové ekonomiky tvoří šedá ekonomika.
finanční analýza
2. Černá ekonomika
Černou ekonomikou jsou všechny ekonomické vztahy, které porušují právní normy. Této činnosti si je dotyčný už většinou vědom a je právně a trestně postižitelný. Za příklad černé ekonomiky můžeme uvést například hospodářskou kriminalitu, daňové úniky, padělání peněz, pašování, prostituce, drogy nebo obchod s odcizeným zbožím.
V důsledku těchto činností jsou pak vysoké daně, podporuje se úplatkářství a zkreslují se také statistiky. Snaží se tomu předejít pomocí EET, snížení počtu plateb v hotovosti, zvýšení policejní pravomoci, různá regulace, dohled, legalizace a zavedení bezhotovostních terminálů. Má ovšem i kladné stránky, jako například oživení hospodářství nebo to, že si tímto způsobem mohou podnikatelé otestovat trh, přináší nové nápady a nové pracovní příležitosti.