Ve srovnání se zbytkem živočišné říše se zdají být fyzické možnosti člověka dosti skrovné. Přesto lidé podávají neuvěřitelné výkony v rychlosti, síle a vytrvalosti a téměř každý rok je zlepšují.
Lidé jsou tedy stále rychlejší, existují však živočichové, které nikdy nedoženeme. Zatímco naše výkony se zvyšují tělesným tréninkem, jejich jsou důsledkem tisíciletého vývoje.
rozzuřený tygr

Nejrychleji létající pták, Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) dosáhne při střemhlavém letu na kořist nebo pádu do vody 200km/h. Je to nejvyšší rychlost dosažená živým tvorem.

Nejsilnější stránkou člověka jsou jehoschopnosti intelektuální a výrobní, které mu umožňují životní prostředí spíše měnit než se mu přizpůsobovat.
V čem lidé překonávají ostatní živočichy?
ü inteligence – v poměru ke své velikosti mají lidé nejen mimořádně velký mozek, ale také ze všech živočichů mimořádně vyvinuté čelní laloky (v nich jsou centra pro plánování, uvažování a další intelektuální funkce)
ü komunikace – jedině člověk je nositelem řeči; řeč nám umožnuje sdělovat myšlenky, nápady a znalosti; zapsaná řeč je umožňuje předávat i v nepřítomnosti mluvčího
ü zručnost lidská ruka je schopná celé řady úkonů, má sílu a zároveň je citlivá, což nám umožňuje vyrábět a používat nejrůznější předměty, nástroje, zbraně, stroje
ü rodičovská péče – jsme nejpečlivější rodiče ze všech; naše mláďata mají mnohem větší naději na přežití než mláďata ostatních druhů
Rubikova kostka
V čem lidé zaostávají za ostatními živočichy?
ü čich – většinu věcí ucítíme, jen když je máme přímo anebo blízko u nosu; mnozí živočichové dokáží zachytit a rozeznat pach na kilometry daleko
ü sluch – slyšíme poměrně dobře, ale rozsah frekvencí, které zachytíme, je menší než u mnohých živočichů; například psi, netopýři, velryby a delfíni slyší mnohem vyšší frekvence než člověk
ü zraková ostrost – přestože dobře chápeme, co vidíme, nedokáží naše oči rozeznat drobné detaily, a to zejména v šeru
ü termoregulace – lidské tělo má nedostatečnou izolaci, proto se špatně vyrovnává s náhlými změnami teploty