Jaké jsou nejlépe a naopak nejhůře finančně ohodnocené pracovní pozice? Která práce v České republice dosahuje průměrné mzdy? Jak je to s nárůstem mezd a jak úspěšný byl rok 2017?
eura v rukách
Mzdy v České republice intenzivně rostou

Alespoň na základě prohlášení společnosti Trexima, která zpracovává veškerá data pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Vždy se vychází v rámci statistiky z hrubé mzdy. Nicméně však také ze statistiky vzešlo, že doposud dvě třetiny zaměstnaných osob nedosáhnou zdaleka na aktuální průměrnou mzdu.
měna čr
Ekonomika, mzdy a rok 2017

Oproti předchozímu roku tak byl nárůst mzdy u osob, které vykonávají profesi na řídící pozici v gastronomických službách. Zde byl růst platu zcela nejvyšší. A to až o více jak dvacet dva procent. Nadále však jako nejlépe placené zaměstnání je v rámci řídícího letového provozu, tj. všichni odborníci a kvalifikované osoby komunikující s piloty letadel a udělující jim rovněž i pokyny. Dle statistiky tuto profesi vykonává v České republice okolo čtyřista lidí.

Druhou příčku v rámci nejlépe finančně ohodnocené profese náleží nejvyšší představitelé velkých společností. Nicméně mzdy v České republice ve stejném období oproti loňskému roku vzrostly o více jak sedm procent. Nadále si výrazně lépe vydělávají muži, přestože v průměru pracují jen o zhruba dvě hodiny více měsíčně než ženy.

Průměrná mzda v ČR

Medián v rámci mzdy ukazuje, kolik si vydělá pracovník uprostřed imaginární řady, jestliže by všichni zaměstnanci byli seřazeni dle výdělku. V reálu to znamená, že polovina mezd je nižší a naopak polovina je vyšší než medián. Avšak vše je zkresleno potenciálními nadměrně vysokými a naopak extrémně nízkými hodnotami, než je průměr.

Nicméně průměrná mzda je dle zveřejnění prostřednictvím stejného informačního systému o více jak šest procent. Avšak nadále zůstává fakt, že dvě třetiny, tj. celých šedesát sedm procent zdaleka nedosahuje průměrné mzdy.


Dle aktuální statistiky tak je známo, že jedna desetina pracující populace v podnikatelské oblasti si vydělá méně než třináct tisíc korun hrubého měsíčně. Zároveň pouze jedna desetina pracujících překročí hranici výdělku nad čtyřicet tisíc korun měsíčně.