Kočkovité šelmy jsou často loveny pro svou holou kůži, ze které se často vyrábí kožichy nebo jiné látky, ale také se prodávají jako domácí zvířátka, která se pak trápí v něčím domě nebo bytě, jelikož jim chybí jejich přirozené prostředí.
snow leopard
Zvlášť dálný východ a Arábie se pyšní tím, že doma chovají exotická zvířata jako leopardy, gepardy nebo lvy, které mají připoutané na vodítku a procházejí se s nimi po městě. Není to ovšem nic, co by divoké zvíře zvládalo správně a z toho důvodu tato zvířata držená ve špatných podmínkách umírají předčasně a to bez toho, aniž by se rozmnožila, což je u vzácných ohrožených druhů problém.

Jaké z těchto málo známých kočkovitých šelem jsou nejohroženější a proč?

1. Kočka plochočelá
Jedná se o malinkou šelmu, která byla v polovině osmdesátých let považována za vyhubenou. Ovšem už v polovině let devadesátých vědci nadšeně vypozorovali několik málo kusů tohoto tvorečka na Borneu a Sumatře žije. Většinou se tyto kočky schovávají, jak nejhlouběji do lesů to jde. Kočka plochočelá byla jako druh vyškrtnuta ze seznamu vyhynulých tvorů a zařazena do seznamu kriticky ohrožených druhů.
Ve volné přírodě jsou kočky plochočelá jako u nás vydry. Nejraději žijí v blízkosti vody a živí se žábami.


2. Kočka bornejská
Jedná se vůbec nejtajemnější druh kočky na světě. Žije podle svého jména na Borneu v hlubokých lesích a vůbec se neví, kolik kusů tohoto zvířete ještě existuje. Možná už dokonce vymřelo, jelikož se dlouho ani nevědělo, že existuje. Až někdy v devadesátých letech se našly kožešiny této kočky. Lovení bylo ihned ze zákona zakázáno, ale ani tak není úplně zřejmé, jestli tento druh kočky ještě přežívá nebo už vyhynul.
Kočka horská
3. Kočka horská
V pohoří and žije kočkovitá šelma, které tak trochu připomíná irbise. Vyskytuje se však jenom v horách a skrývá se ve skalách, kam je obtížné se pro člověka dostat, proto není možné tyto kusy spočítat. Předpokládá se, že v pohoří And se schovává na dva a půl tisíce kusů tohoto druhu. Kočka horská se živí činčilami.